Om mig:

Jeg kommer fra Island, jeg er 32 år gammel, jeg bor sammen med min kæreste, min otte årige datter og vores hund, på Vesterbro.

Jeg er åben, fokuseret og positiv, og jeg elsker at arbejde med mennesker, hvilket skyldes min passion for at gøre en forskel og hjælpe andre.


Uddannelse

Jeg blev færdig som psykolog (cand.psych.), fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet, i december 2014. I 2009 blev jeg færdig som Bachelor of science i psykologi fra Islands Universitet.


Erhvervserfaring

2016 februar – nu:

Psykolog ved frivilligcenter SR-Bistand
SR-Bistand tilbyder gratis psykologhjælp til alle.


2016 januar – nu:

Frivillig i Værestedet FISKEN
Et gratis værested for 13-19 årige unge, primært drenge med anden etnisk baggrund.


2015 juni – nu:

Vikaransættelse ved Mamma Mia
Mamma Mia er er et Socialpsykiatrisk samværs- og aktivitetscenter for sindslidende.

– Ansvar for at hjælpe/støtte de sindslidende til bearbejdning af specifikke problemer; svære beslutninger, tackling af kriser, forbedring af relationer og kontakt til systemet.

– Resultatet heraf er en interessant, lærerig og sjov tid, som har givet mig stærk erfaring som psykolog. Jeg har skabt tryg kontakt til brugerne, som har bedt mig om samtalerhvis de står i krise. De typiske udfordringer er depression, skizofreni eller angst.


2013: Praktikforløb ved Børne- & Ungdomsforvaltningen , Østerbro

Del af Københavns kommune, der tilbyder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til børn&unge

– Observation og vurdering af børn og unge med forskellige adfærds- og trivselsproblemer

– Ansvar for information til forældre samt pædagoger og lærere.

– Resultatet var at jeg blev rustet til at rådgive både lærere, pædagoger og forældre.

– Desuden lærte jeg at bruge de rette redskaber til at finde løsninger i vanskelige sager.


2008-2012: Pædagogisk Rådgiver ved Vistheimili Barna

Børnehjem på Island, hvor udsatte børn mellem 0-13 år kommer i pleje af kortere tid

– Ansvar for velfungerende samarbejde mellem børnenes familie og de tilhørende socialrådgivere, psykologer, lærer, læger o.l.

– Startet under min bachelor og med succes blev jeg fuldtidsansat frem til, at jeg flyttede til Danmark og startede på min kandidatuddannelse.

– Resultatet heraf var en interessant tid med mange komplekse sager, der gav mig spændende udfordringer og lærerige forløb.